Retail


 

Controle

Stichting Keurmerk Bloembollen Holland biedt de consument 100% garantie op de groei- en bloeibelofte van bloembollen en vaste planten.

Waarom het keurmerk van de SKBH?

  • U weet zeker dat u producten van de allerbeste kwaliteit aan uw klanten verkoopt. Gebaseerd op strenge kwaliteitsrichtlijnen, die ook strikt worden gecontroleerd.
  • U bent ervan verzekerd dat eventuele klachten op een centraal punt snel en correct worden afgehandeld, zonder dat dit u tijd en energie kost.
  • Door te kiezen voor gegarandeerde kwaliteit, verleent u een extra service aan uw klanten, die zich dan ook zullen ontwikkelen tot loyale kopers
De kwaliteit van bloembollen en vaste planten is essentieel voor een goede bloei. Van consumenten kan niet verwacht worden dat zij in staat zijn deze te beoordelen. Met het keurmerk van de SKBH krijgt de consument 100% garantie op de groei en bloeikracht van de aangekochte bloembollen en vaste planten.
 

Wettelijke regelgeving

Op basis van Europese regelgeving, worden tijdens de teelt alle bloembollen en vaste planten op het veld gekeurd. Dit gebeurt door de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) of Naktuinbouw. Echter, na de oogst is géén specifieke kwaliteitsregelgeving van kracht; er zijn geen wettelijke eisen voor het verhandelen en het verpakkingsproces. De handelsonderneming is vrij welke verantwoording zij neemt bij het op de markt brengen van haar product. SKBH-deelnemers hebben zich gecommitteerd aan de eisen die de SKBH stelt om de consument te beschermen.
 

Garantie van een SKBH-deelnemer

Met het keurmerk committeren deelnemende handelsbedrijven zich vrijwillig aan de door de SKBH opgestelde regelgeving en de daarbij behorende keuringen.
  • SKBH-deelnemers worden geïnspecteerd door BQ Support, een onafhankelijke instantie die keurt op maatvoering, ziekten, plagen en soortechtheid.
  • Keuringen worden uitgevoerd tijdens de diverse stadia van het verpakkingsproces.
  • Deelnemers worden op jaarbasis 10 tot 15 keer geïnspecteerd.
  • Bij SKBH deelnemers worden jaarlijks monsters genomen die worden geplant. Deze monsters worden beoordeeld op groei- en bloeikracht, soortechtheid en mengselsamenstelling.

De SKBH is bevoegd om overtredingen van deelnemers voor te leggen aan het tuchtgerecht. Alle deelnemers ontvangen jaarlijks een certificaat van deelname en zijn gerechtigd om gebruik te maken van het SKBH-logo.

Bloembollen en vaste planten zijn beperkt houdbare natuurproducten. Mocht, ondanks alle inspanningen, het bloeiresultaat toch tegenvallen, dan kan de consument dit via een klachtenprocedure kenbaar maken aan het secretariaat van de SKBH. De betreffende SKBH leverancier is verplicht om de klacht van de consument naar tevredenheid af te handelen.

Sectoren: