Retail


 

Reglementen SKBH

RICHTLIJNEN VOOR DE BLOEMBOLLENINDUSTRIE

Het is van cruciaal belang dat de detailhandel erop kan vertrouwen dat de bloembollenleveranciers de veelbelovende plaatjes op de verpakking waar maken. Hierbij helpt de SKBH. Op basis van Europese regelgeving worden alle bloembollen en vaste planten tijdens de teelt onderworpen aan een kwaliteitskeuring door de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) en Naktuinbouw.
Bij SKBH-deelnemers vindt na de oogst, tijdens het verpakkingsproces, extra controle plaats. Deelname aan de SKBH is op basis van vrijwilligheid. Deelnemende handelsbedrijven moeten voldoen aan de richtlijnen en reglementen van de SKBH:
  • Alle keuringen worden verricht door het onafhankelijke bureau BQ Support, die de productie van alle aangesloten bedrijven maandelijks aan strenge controles onderwerpt.
  • Extra aandacht wordt besteed aan factoren als gezondheid, kwaliteit, soort- en kleurechtheid en het formaat van de bloembollen.
  • Voordat bloembollen verkocht mogen worden met het keurmerk, moeten ze gekeurd worden op soortechtheid, maatvoering en op het aantal bollen in de verpakking, dit moet corresponderen met de vermelding op de verpakking. Dit gebeurt door middel van controles bij de aangesloten handelsbedrijven, vanaf het moment dat de bollen en vaste planten aangeleverd worden, tijdens het verwerkings- en verpakkingsproces voordat de bollen en vaste planten aan u worden geleverd.
Het zich niet houden aan de regels en kwaliteitseisen kan leiden tot boetes of uitsluiting van deelname.

Sectoren: