Deelnemers


 

Handboek SKBH

Het handboek van SKBH

In dit handboek worden de volgende vragen beantwoord wat betreft de verkoop van bloembollen:

•    Waar moet het verpakkingsmateriaal waar de bollen in verkocht worden aan voldoen?
•    Waar moeten bloembollenmengsels aan voldoen w.b. verpakking, samenstelling e.d.
•    Welke regels dienen er aangehouden te worden wat betreft het geven van een nieuwe naam, de zgn. ‘fancy names’,  aan de te verkopen bloembollen?
•    Hoe kan ik ontheffing aanvragen om te ‘remplaceren’, het laten afwijken van de naam en afbeelding op de verpakking van de inhoud van de verpakking?
•    Aan welke minimum kwaliteitseisen moeten de bloembollen voldoen w.b. ziekten, plagen en afwijkingen?
•    Hoe werkt de klachtenafhandeling bij SKBH?
De SKBH heeft een vignet in het leven geroepen dat iedere deelnemer verplicht is op zijn verpakkingsmateriaal te vermelden. Dit vignet verwijst naar het klachtenbureau. In het SKBH handboek staat beschreven hoe dit vignet werkt en hoe het op de verpakkingen vermeld moet worden. Daarnaast wordt beschreven hoe de klachtenafhandeling bij de SKBH geschiedt.

In de bijlagen van het handboek vindt u een interne checklist om u eventueel een richtlijn te geven bij de totstandkoming van de procedures die betrekking hebben op het keurmerk in uw kwaliteitszorgsysteem. En staan de richtlijnen beschreven die de SKBH hanteert bij de beoordeling of deelnemers voldoen aan de eisen  die de SKBH stelt.
 In dit handboek worden de volgende vragen beantwoord wat betreft de verkoop van bloembollen:
  • Waar moet het verpakkingsmateriaal waar de bollen in verkocht worden aan voldoen?
  • Waar moeten bloembollenmengsels aan voldoen w.b. verpakking, samenstelling e.d.?
  • Welke regels moeten aangehouden worden wat betreft het geven van een nieuwe naam, de zgn. ‘fancy names’,  aan de te verkopen bloembollen?
  • Hoe kan ik ontheffing aanvragen om te ‘remplaceren’, het laten afwijken van de naam en afbeelding op de verpakking van de inhoud van de verpakking?
  • Aan welke minimum kwaliteitseisen moeten de bloembollen voldoen w.b. ziekten, plagen en afwijkingen?
  • Hoe werkt de klachtenafhandeling bij SKBH?
  • De SKBH heeft een vignet in het leven geroepen dat iedere deelnemer verplicht is op zijn verpakkingsmateriaal te vermelden. Dit vignet verwijst naar het klachtenbureau. In het SKBH-handboek staat beschreven hoe dit vignet werkt en hoe het op de verpakkingen vermeld moet worden. Daarnaast wordt beschreven hoe de klachtenafhandeling bij de SKBH geschiedt.

In de bijlagen van het handboek staan de richtlijnen beschreven die de SKBH hanteert bij de beoordeling of deelnemers voldoen aan de eisen die de SKBH stelt. Ook vindt u hier een checklist om u een richtlijn te geven bij de interne procedures in uw kwaliteitszorgsysteem die betrekking hebben op het keurmerk.
 

Handboek Leden Stichting Keurmerk Bloembollen Holland

Werkwijze SKBH-keurmeesters

Vaste planten reglement

Werkwijze beoordeling monsters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectoren: