Consumenten


 

100% garantie

100% garantie van deelnemende bedrijven

Met het keurmerk committeert ieder deelnemend handelsbedrijf zich vrijwillig aan de door de SKBH opgestelde regels en de daarbij behorende keuringen. Deze regels zijn van toepassing op alle bloembollen en vaste planten die de deelnemer verpakt.

  • SKBH-deelnemers worden geïnspecteerd door een onafhankelijke instantie (BQ Support) die keurt op maatvoering, ziekten, plagen en soortechtheid.
  • Keuringen worden uitgevoerd tijdens de diverse stadia van het verpakkingsproces.
  • Deelnemers worden op jaarbasis 10 tot 15 keer geïnspecteerd.
  • Bij SKBH-deelnemers worden jaarlijks monsters genomen die worden geplant. Deze monsters worden beoordeeld op groei- en bloeikracht, soortechtheid en mengselsamenstelling.


Winkels kunnen er voor kiezen het logo van het SKBH-keurmerk wel of niet op de verpakking te tonen. Mocht u in de winkel het SKBH-logo niet aantreffen op de verpakkingen, dan kunt u het personeel raadplegen. Zij kunnen u vertellen of de betreffende bollen of vaste planten zijn geleverd door een deelnemer aan het keurmerk.

Klachtenprocedure
Bloembollen en vaste planten zijn beperkt houdbare natuurproducten. Mocht, ondanks alle inspanningen, het bloeiresultaat toch tegenvallen, dan kan u dit via een klachtenprocedure kenbaar maken aan het secretariaat van de SKBH. De betreffende leverancier is verplicht om uw klacht naar tevredenheid af te handelen.

Monsteropplant 2016
Voorjaar5  
 Monsteropplant in 2015


 

Sectoren: