Consumenten


 

Klachtenformulier

 Op bloembollen die behoren tot de zgn. ‘Keurmerkbloembollen’ wordt een kOp bloembollen en vaste planten geleverd door deelnemers van de SKBH, wordt een kwaliteitsgarantie gegeven. Bloembollen en vaste planten zijn beperkt houdbare natuurproducten. Mocht ondanks alle inspanningen het bloeiresultaat van uw bollen of vaste planten met een SKBH keurmerk niet aan de belofte die op de verpakking staat, voldoen, dan kunt u dit via een klachtenprocedure kenbaar maken aan het secretariaat van de SKBH. Dit kan per post of via onderstaand klachtenformulier.

Voor een goede klachtenafhandeling is het van belang dat de Stichting vast kan stellen dat het om SKBH-keurmerk bollen of vaste planten gaat. Aan de hand van de verpakking kunnen wij vaststellen welke keurmerkdeelnemer de leverancier van uw aankoop is. Klachten die betrekking hebben op bollen en vaste planten die niet door een SKBH-deelnemers zijn geleverd, vallen niet onder de garantie van SKBH en worden niet in behandeling genomen.
 

U kunt uw klacht op twee manieren indienen:

 

1. Per post

Wilt u per brief uw klacht bij ons bekend maken dan verzoeken wij u onderstaand formulier als leidraad te nemen en zo mogelijk antwoord te geven op alle invulmogelijkheden van het formulier. Samen met het gedeelte van de verpakking waar het SKBH-logo of EAN code (barcode) op vermeld staat, kunt u dit aan het secretariaat van de stichting opsturen. U hoeft de bollen of planten niet mee te sturen.
Bij de SKBH wordt de klacht ingeschreven en doorgestuurd aan de betreffende SKBH-deelnemer die voor de verdere afhandeling zal zorgdragen. Zijn reactie wordt binnen een maand aan de consument gezonden met een kopie aan de stichting.

Vergeet niet uw postadres en bij voorkeur ook uw emailadres bij ons bekend te maken.

Klachtenadres
SKBH, Postbus 4, 2180 HILLEGOM
Klik hier om het klachtenformulier te printen.
 

2. Via onderstaand klachtenformulier

Wilt u per mail uw klacht bekend maken, dan kunt u onderstaand formulier invullen. U dient een foto toe te voegen waarop duidelijk de EAN code (bar code) en het SKBH-nummer te zien zijn. Tevens mag een foto van het teleurstellende resultaat meegestuurd worden. Dit is niet verplicht.
Bij de SKBH wordt de klacht ingeschreven en doorgestuurd aan de betreffende bloembollenleverancier die voor de verdere afhandeling zal zorgdragen. Zijn reactie wordt binnen een maand aan u gezonden met een kopie aan de SKBH.

Vul onderstaand formulier in en druk op de verzendknop. Deze wordt rechtstreeks naar de SKBH gestuurd.

    PRINT FORMULIER

    Sectoren: